Exchange Mailbox Quarantined

Als er exchange mailbox in quarantine geraakt is, staat er in de registry een vermelding.
Deze mag je verwijderen en dan via de Exchange Manager de Database unmounten en terug mounten.

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\MSexchangeIS\Servername\Private-dbguid\Quarantined Mailboxes\ {Mailbox GUID}

Recent Posts

Leave a Comment