Exchange mailbox stops working : log file quarantined

Als de exchange log file E00.log in quarantine geraakt door een antivirus programma zoals bv GDATA dit kan dan start de exchange niet meer.
Alle services stoppen en het bestand E00.log terugplaatsen uit quarantaine. Via GDATA client – Quarantine.
Verolgens alle services terug starten

Recent Posts

Leave a Comment