DNS Zones do not Load event 4000,4007

In

Als de DNS zones niet geladen worden en er in het LOG de fouten 4000,4007 staan kan je het volgende proberen.

De oorzaak komt doordat de DNS Server zijn Secure Channel met zichzelf of de PDC(Primary Domain Controller) kwijt is geraakt.

  • Stop de KDC service on the DC waar de problemen zijn
  • Run in command  : netdom resetpwd /server:<PDC.domain.com> /userd:<Domain\domain_admin> /passwordd:*
  • Nu zou je het wachtwoord van de Domain admin account dat je hebt opgegeven moeten in vullen
  • Als dat uitgevoerd is, de server herstarten
  • DNS zones zouden nu normaal moeten laden;
Recent Posts