Netwerk snelkoppelingen verdwijnen op bureaublad

In

De probleemoplosser voor systeemonderhoud uitschakelen

Als u meer dan vier verbroken snelkoppelingen op uw bureaublad nodig hebt, kunt u de probleemoplosser voor systeemonderhoud uitschakelen.

Opmerking Als u de probleemoplosser voor systeemonderhoud uitschakelt, worden alle onderhoudstaken die door deze probleemoplosser worden uitgevoerd, uitgeschakeld. Daarom raden we methode 1 aan.

Ga als volgt te werk om de probleemoplosser voor systeemonderhoud uit te schakelen:

  1. Klik op Startknop Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Klik onder Systeem en Beveiliging op Problemen detecteren en oplossen.
    Opmerking: Als Systeem en beveiliging niet wordt weergegeven, moet u de weergave van het Configuratiescherm wijzigen. Wijzig uw weergave door bij Weergeven op op de pijl omlaag te klikken en Categorie te selecteren. Weergeven op bevindt zich in de rechterbovenhoek van hetConfiguratiescherm.
  3. Klik in het linkernavigatievenster op Instellingen wijzigen.
  4. Stel Computeronderhoud in op Uitgeschakeld.
Of in de task sheduler uitschakelen dat Windows onderhoud mag uitvoeren.
Recent Posts