Remove program association

In

Wanneer er problemen zijn met het blijven staan van de standaardprogramma’s.

Zoals bv .htm en .html die altijd met een onbekend programma willen geopend worden, ook al ze je IE als standaard verspringt het na een tijdje weer.
Kan je proberen met een batch programma. zoals bv unassociate.bat (zie software/tools)

 

http://www.sevenforums.com/tutorials/178296-file-extension-type-unassociate.html#option3

 

Recent Posts